Wat doet Talentid?

Talentmanagement
​​​​​​​Individuele coaching
Aanpak vanuit positieve psychologie:
 • Voor particulieren
  • Loopbaan
  • Pensioen
  • Op een kantelmoment in het leven
 • Voor bedrijven​
​​​​​​​Conflictbemiddeling/conflicthantering
Conflictbemiddeling is een vorm van onderhandeling, begeleid door een neutrale derde, om vanuit de belangen van elke partij tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimaal resultaat te komen. Er wordt gebruik gemaakt van het oplossingsgericht model, met als kenmerken: kort, doelgericht en positief.

Bij conflicthantering gaat het over het ombuigen van een destructief escalatieproces in een constructief oplossingsgericht proces.
 • Voor bedrijven

Constructief in discussie (leren) gaan om te benoemen wat je nodig hebt, rekening houdend met je eigen conflictstijl.
 • Voor particulieren
Executive coaching
Met Executive coaching ondersteunt TalentiD mensen aan de top van organisaties, of op weg daar naartoe. Het gaat daarbij altijd om positieve verandering van het gedrag, inzichten en/of overtuigingen.

Teamcoaching
Met verschillende persoonlijkheden, nationaliteiten, inzichten en manieren van aanpak, is ieder team uniek. Goed samenwerken is vaak alllesbehalve gemakkelijk. Spanningen in een team laten sluimeren eist een zware tol. Medewerkers raken gedemotiveerd, ervaren veel stress en vallen uit. Dit heeft gevolgen op het vlak van (individueel) welzijn, performantie, en productiviteit.​​​​​​​
 • Voor bedrijven (leidinggevenden, teamverantwoordelijken en medewerkers) die willen inzetten op: welzijn, het werken op sterktes, teamcohesie, talent & conflict management alsook burn-out preventie
Loopbaanbegeleiding (met VDAB-loopbaancheque uitdovend)​​​​​​​
Ben jij momenteel tewerkgesteld of zelfstandige en heb je loopbaanvragen of wil je je loopbaan onder de loep nemen vanuit een talentgerichte benadering?
​​​​​​​
Je kan hiervoor gebruik maken van een loopbaancheque van de VDAB. Opgelet: Er worden geen nieuwe cliënten voor loopbaanbegeleiding meer aanvaard.

TalentiD werkt i.f.v. loopbaanbegeleiding samen met:
​​​​​​​CoreTalents (www.coretalents.eu)​​​​​​​

image-284539-Loopbaancheque_label.jpg
image-296628-Plat_logo_CoreTalents_(1).png
TalentiD werkt samen met:
Better Minds at Work (www.bettermindsatwork.com)